Login/inschrijven

Financieel Management en directie (FD/CFO)

Wat houdt financieel management en directie (FD/CFO) in?

Financieel management omvat alles van het boekhouden, budgetteren tot het uitvoeren van kosten-batenanalyses en het berekenen van vermogensposities. De financieel manager is verantwoordelijk voor een betrouwbare en complete vastlegging van de bedrijfsadministratie.

De directie is de eindverantwoordelijke van een organisatie. De directie geeft over het algemeen leiding aan al het personeel, stelt bedrijfsstrategieën en meerjarenplannen op en monitort en coördineert de uitvoering hiervan.

Voordelen Impactsearch

Impactsearch biedt ongekend veel mogelijkheden voor opdrachtgevers en kandidaten om te blijven ontwikkelen. De experts van Impactsearch weten hoe het is om werkzaam te zijn in de sector en weten precies wat er speelt. Daardoor kunnen zij het beste advies geven en koppelen zij de juiste kandidaat aan de juiste organisatie. Ook na het maken van de perfecte match blijft Impactsearch betroken bij het proces. Dit gebeurt onder andere door evaluaties op meerdere momenten in de eerste twee jaar van het dienstverband.

 

Meer informatie? Let's get in touch

Login/inschrijven