Login/inschrijven

Wat doet een business controller?

Een business controller helpt de directie van een organisatie om diverse doelstellingen te behalen. De plannen die een business controller opstelt, zijn gebaseerd op de ambities van de organisatie. De business controller analyseert de huidige positie en bedenkt manieren om de gestelde doelen vanuit deze positie te realiseren.

Hierbij geeft de business controller suggesties voor het optimaliseren van de financiële boekhouding, administratie, marketingstrategie en de organisatiestructuur in brede zin. De business controller stelt plannen op die gericht zijn op de middellange en lange termijn.

Wat zijn de belangrijkste taken van een business controller?

De belangrijkste taken van een business controller zijn het analyseren van de huidige staat van een organisatie, analyseren van de markt en de positie van de organisatie daarin en het creëren van langetermijnplannen om de doelstellingen te behalen.

De werkzaamheden van een business controller zijn onder andere:

  • Ondersteuning bieden bij het budgetteren van projecten
  • Opstellen van meerjarenplannen.
  • Anticiperen van diverse scenario’s en het uitbrengen van advies hierover.
  • Optimaliseren van financiële en boekhoudkundige processen. 
  • Analyseren van de markt en het signaleren van nieuwe en waardevolle trends.
  • Businesscases voor de CFO en CEO schrijven.
  • Selecteren en meetbaar maken van KPI’s om voortgang van de doelstellingen te meten.

In welke branche werkt een business controller?

Business controllers zijn voornamelijk werkzaam in de financiële sector, maar zijn ook te vinden bij middelgrote en grote bedrijven. Zo werken business controllers ook in dienst van de overheid, bijvoorbeeld bij gemeenten, provincies, de Rijksoverheid of de Belastingdienst.

Welke opleiding heb je nodig voor business controller?

Om als business controller aan het werk te gaan, verwachten de meeste organisaties een hbo- of wo-opleiding in de richting van bedrijfskunde, bedrijfseconomie of management. De beste opleiding als voorbereiding op de functie business controller is de hbo-opleiding Finance & control. Deze opleiding leidt je direct op tot een volledige business controller.

Om je positie op de arbeidsmarkt te veroveren, is het aan te raden om aanvullende opleidingen te volgen en werkervaring op te doen. Werkervaring kan je opdoen door bijvoorbeeld te werken als analist, boekhouder of accountant. 

Wat verdient een business controller?

Een business controller verdient gemiddeld €4.400,- bruto per maand. Als junior business controller ligt je salaris echter iets lager, gemiddeld bruto maandsalaris van €3.220,-. Als je eenmaal senior business controller bent, dan kan je salaris oplopen tot bijna €5.000,- bruto per maand.

Wat is het verschil tussen een business controller en een financial controller?

Hoewel de werkzaamheden van beide beroepen kunnen overlappen, zijn er enkele belangrijke verschillen. Zo draagt een financial controller meer verantwoordelijkheid voor de juistheid van de rapportage en accountancy, terwijl de business controller vooral beslissingen neemt over de langetermijnstrategie van een organisatie. Een business controller heeft een bredere kennis van marketing, productie en logistiek.

Binnen organisaties werken business en financial controllers nauw met elkaar samen. De analyses van de financial controllers is vaak input voor de analyses van een business controller.

Lees meer over business control en hoe Impactsearch kan helpen.

 

Meer informatie? Let's get in touch

Login/inschrijven